فروش سیتروئن زانتیا در سمنان مدل 1388

کارکرد : حواله قیمت : 125,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
44,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

همدان - 8 ماه پیش

کارکرد
245,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
205,000 کیلومتر
قیمت
71,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
350 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir