فروش سیتروئن زانتیا در سمنان مدل 1388

کارکرد : حواله قیمت : 125,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
444,444 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
285,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
24,400 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir