فروش سیتروئن زانتیا در سمنان مدل 1382

کارکرد : 280,000 کیلومتر قیمت : 48,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 3 سال پیش

کارکرد
209,000 کیلومتر
قیمت
24,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

هرمزگان - 2 سال پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

سمنان - 7 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

سمنان - 6 ماه پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
74,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
365,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir