فروش سیتروئن زانتیا در سمنان مدل 1382

کارکرد : 280,000 کیلومتر قیمت : 48,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
480,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
274,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
36,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
183,000 کیلومتر
قیمت
21,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir