فروش سیتروئن زانتیا در سمنان مدل 1382

کارکرد : 280,000 کیلومتر قیمت : 48,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
29,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

کردستان - 3 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir