فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 7,000 کیلومتر قیمت : 218,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

خراسان جنوبی - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
284,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

خوزستان - 10 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir