فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 7,000 کیلومتر قیمت : 218,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2007

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
114,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2012

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
182,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir