فروش رنو ساندرو دنده ای در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 53,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

رنو، ساندرو دنده ای، 2

آذربایجان غربی - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

رنو، ساندرو دنده ای، 1396

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
62,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو دنده ای، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو دنده ای، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو دنده ای، 1396

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
61,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

رنو، ساندرو دنده ای، 2

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
61,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

رنو، ساندرو دنده ای، 2

همدان - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
45,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

رنو، ساندرو دنده ای، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir