فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2010

کارکرد : 102,000 کیلومتر قیمت : 128,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
267,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com