فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2010

کارکرد : 102,000 کیلومتر قیمت : 128,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
294,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
258,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
519,000,000
منبع آگهی
otex.ir