فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1387

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 39,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

کرمانشاه - 2 روز پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

بوشهر - 1 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

کردستان - 2 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
266,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

اصفهان - 2 روز پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1388

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
227,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir