فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1387

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 39,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

سیستان و بلوچستان - 6 ماه پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
39,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
194,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir