فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1387

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 39,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

البرز - 3 هفته پیش

کارکرد
171,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
161,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1388

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
1,800 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

چهارمحال و بختیاری - 5 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir