فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1387

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 39,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
227,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

لرستان - 2 هفته پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1381

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
402,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir