فروش سمند LX در سمنان مدل 1392

کارکرد : حواله قیمت : 51,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

قم - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
17,450,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1386

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
279,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
17,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir