فروش نیسان پاترول دو در در گلستان مدل 1376

کارکرد : 240,000 کیلومتر قیمت : 64,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1367

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
205,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1372

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1371

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1381

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
22,222 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir