فروش نیسان جوک در گلستان مدل 2016

کارکرد : 21,000 کیلومتر قیمت : 365,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، جوک، 2017

قم - 2 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
1,650,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir