فروش کیا اپتیما در گلستان مدل 2016

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 520,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

کرمانشاه - 6 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
412,000,000
منبع آگهی
otex.ir