فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2013

کارکرد : 43,000 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

زنجان - 6 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
249,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
otex.ir