فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2013

کارکرد : 43,000 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
236,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

خوزستان - 4 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir