فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2010

کارکرد : 82,000 کیلومتر قیمت : 358,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
239,000 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir