فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2010

کارکرد : 82,000 کیلومتر قیمت : 358,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
133 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

همدان - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir