فروش پراید صندوق دار در مازندران مدل 1387

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 22,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1378

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
362,743 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
199,000 کیلومتر
قیمت
99,900,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
181,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
11,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
490,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir