فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 6,000 کیلومتر قیمت : 685,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
549,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
307,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
915,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

قزوین - 3 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
otex.ir