فروش سوزوکی گراند ویتارا در تهران مدل 1397

کارکرد : 53 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1398

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1397

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
389,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 2006

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
172,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1391

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir