فروش ساینا EX دنده ای در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 20,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
47,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
66,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
26,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

سیستان و بلوچستان - 3 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
29,900,000
منبع آگهی
otex.ir