فروش ساینا EX دنده ای در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 20,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
55,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir