فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، آزرا، 2008

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
131,000 کیلومتر
قیمت
890,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

خراسان رضوی - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
710,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir