فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

گلستان - 7 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2019

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
880,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

زنجان - 7 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
472,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir