فروش چری تیگو 5 در تهران مدل 1396

کارکرد : 38,000 کیلومتر قیمت : 219,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

چری، تیگو 5، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چری، تیگو 5، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
209,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چری، تیگو 5، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چری، تیگو 5، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
122,100,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چری، تیگو 5، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
122,100,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چری، تیگو 5، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
17,500 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

چری، تیگو 5، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

چری، تیگو 5، 1396

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir