فروش پراید 132 ساده در تهران مدل 1387

کارکرد : 170 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1398

فارس - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1397

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1390

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
193,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1397

کرمانشاه - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
40,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1395

خوزستان - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir