فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1396

کارکرد : 36,000 کیلومتر قیمت : 155,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

البرز - 4 هفته پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir