فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1396

کارکرد : 36,000 کیلومتر قیمت : 155,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

اردبیل - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
51,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
149,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
66,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
76,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir