فروش بسترن B30 در خراسان جنوبی مدل 1397

بسترن، B30، 1397

خراسان جنوبی

کارکرد : 56,000 کیلومتر قیمت : 169,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

بسترن، B30، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

بسترن، B30، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir