فروش هیوندای آزرا در زنجان مدل 2008

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 300,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

گلستان - 2 سال پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
227,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
156,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

آذربایجان شرقی - 9 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2012

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
126,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir