فروش پراید 132 ساده در خراسان جنوبی مدل 1398

پراید، 132 ساده، 1398

خراسان جنوبی

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1392

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1388

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1390

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1390

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
190 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1390

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، 132 ساده، 1390

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
175 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com