فروش پراید صندوق دار در خوزستان مدل 1387

کارکرد : حواله قیمت : 24,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

زنجان - 3 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
308,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

قم - 12 ماه پیش

کارکرد
201,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
5,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir