فروش کیا اسپورتیج در زنجان مدل 2008

کارکرد : 168,000 کیلومتر قیمت : 250,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
322,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2012

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir