فروش تیبا صندوق دار در زنجان مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 58,200,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
21,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1393

چهارمحال و بختیاری - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir