فروش تیبا صندوق دار در زنجان مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 58,200,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

تیبا، صندوق دار، 1395

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
23,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1398

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir