فروش هیوندای اکسنت در تهران مدل 2015

کارکرد : 35,000 کیلومتر قیمت : 91,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
124,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2014

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
31,800 کیلومتر
قیمت
85,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir