فروش دنا پلاس در بوشهر مدل 1397

کارکرد : 16,000 کیلومتر قیمت : 148,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

مرکزی - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
53,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
106,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
126,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
113,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir