فروش لیفان X60 دنده ای در خراسان شمالی مدل 1394

لیفان، X60 دنده ای، 1394

خراسان شمالی

کارکرد : 78,000 کیلومتر قیمت : 110,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
590,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
46,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir