فروش دنا 1.7 لیتر در کردستان مدل 1395

کارکرد : 23,900 کیلومتر قیمت : 41,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
47,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

گیلان - 9 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
49,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

گیلان - 3 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
17,400 کیلومتر
قیمت
44,900,000
منبع آگهی
otex.ir