فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در فارس مدل 1345

کارکرد : 52,000 کیلومتر قیمت : 290,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

هرمزگان - 2 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
134,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
100 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir