فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در فارس مدل 1345

کارکرد : 52,000 کیلومتر قیمت : 290,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

هرمزگان - 2 سال پیش

کارکرد
5,500 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
108,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1398

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
6,500 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
64,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
otex.ir