فروش هایما S7 در فارس مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 326,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هایما، S7، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هایما، S7، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هایما، S7، 1397

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هایما، S7، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هایما، S7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هایما، S7، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
18,500 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هایما، S7، 1397

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
149,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هایما، S7، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir