فروش دنا پلاس در گیلان مدل 1397

کارکرد : 7,800 کیلومتر قیمت : 180,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1398

مرکزی - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
94,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1398

آذربایجان شرقی - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
171,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir