فروش دنا پلاس در گیلان مدل 1397

کارکرد : 7,800 کیلومتر قیمت : 180,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1398

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1398

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
126,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
16,500 کیلومتر
قیمت
128,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
63,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir