فروش دنا پلاس در تهران مدل 1396

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

قزوین - 6 ماه پیش

کارکرد
1,500 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
59,500,000
منبع آگهی
otex.ir