فروش سانگ یانگ رکستون در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 1,380,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سانگ یانگ، رکستون، 2010

یزد - 4 ماه پیش

کارکرد
261,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سانگ یانگ، رکستون، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سانگ یانگ، رکستون، 2012

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
1,400,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سانگ یانگ، رکستون، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,680,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سانگ یانگ، رکستون، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,080,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سانگ یانگ، رکستون، 2013

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
1,580,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سانگ یانگ، رکستون، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سانگ یانگ، رکستون، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir