فروش دوو ماتیز در تهران مدل 1380

کارکرد : 150 کیلومتر قیمت : 25,300,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

دوو، ماتیز، 1381

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دوو، ماتیز، 1379

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دوو، ماتیز، 1380

لرستان - 5 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دوو، ماتیز، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
8,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دوو، ماتیز، 1379

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
130 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دوو، ماتیز، 1379

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دوو، ماتیز، 1381

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دوو، ماتیز، 1380

قم - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir