فروش دوو ماتیز در تهران مدل 1380

کارکرد : 150 کیلومتر قیمت : 25,300,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

دوو، ماتیز، 1379

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

دوو، ماتیز، 1383

خوزستان - 3 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

دوو، ماتیز، 1380

قم - 3 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دوو، ماتیز، 1380

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دوو، ماتیز، 1381

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
58,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

دوو، ماتیز، 1382

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
216,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

دوو، ماتیز، 1381

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دوو، ماتیز، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
8,700,000
منبع آگهی
otex.ir