فروش سیتروئن زانتیا در البرز مدل 1382

کارکرد : 365,000 کیلومتر قیمت : 55,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

همدان - 9 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

چهارمحال و بختیاری - 2 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
90,000,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
175,200 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
otex.ir