فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1386

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 26,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1384

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
175 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 12 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
28,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
244,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
22,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
380,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir