فروش هیوندای ورنا در اصفهان مدل 1383

کارکرد : 181,000 کیلومتر قیمت : 71,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
163,500 کیلومتر
قیمت
42,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1387

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ورنا، 1387

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ورنا، 1384

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
121,540 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ورنا، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com