فروش هیوندای ورنا در اصفهان مدل 1383

کارکرد : 181,000 کیلومتر قیمت : 71,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1387

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
224,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1384

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، ورنا، 1387

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

هیوندای، ورنا، 1387

مازندران - 3 سال پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com