فروش سمند LX در همدان مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 99,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
51,500,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1392

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
11,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir