فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1385

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1376

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
31,500 کیلومتر
قیمت
11,850,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
11,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
21,600 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
otex.ir