فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1385

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
269,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
268,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1382

خراسان رضوی - 3 سال پیش

کارکرد
255,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com