فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1385

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
11,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

کرمانشاه - 11 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1373

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir