فروش لیفان X50 اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 170,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
20,460 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

کرمانشاه - 10 ماه پیش

کارکرد
15,800 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
24,800 کیلومتر
قیمت
45,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,500 کیلومتر
قیمت
45,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir