فروش لیفان X50 اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 170,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
47,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
43,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
48,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
32,500 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

آذربایجان شرقی - 9 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir