فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1398

زنجان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1398

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
20,200,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
19,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
21,600,000
منبع آگهی
otex.ir