فروش پراید 131SE در البرز مدل 1393

کارکرد : 168,000 کیلومتر قیمت : 43,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1390

آذربایجان غربی - 2 هفته پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
17,500 کیلومتر
قیمت
20,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
14,800 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
otex.ir