فروش پراید 131SE در البرز مدل 1393

کارکرد : 168,000 کیلومتر قیمت : 43,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
18,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
18,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir