فروش مزدا 323 در تهران مدل 1385

کارکرد : 310,000 کیلومتر قیمت : 130,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1378

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1385

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
440,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

مزدا، 323، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

مزدا، 323، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir