فروش مزدا 323 در تهران مدل 1385

کارکرد : 310,000 کیلومتر قیمت : 130,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1382

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1384

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 323، 1384

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1384

قم - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1384

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
184,000 کیلومتر
قیمت
84,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1383

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
23,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1384

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir