فروش مزدا 323 در تهران مدل 1385

کارکرد : 310,000 کیلومتر قیمت : 130,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

مزدا، 323، 1383

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

مزدا، 323، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
275,000 کیلومتر
قیمت
23,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 323، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

مزدا، 323، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

مزدا، 323، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

مزدا، 323، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
135,500 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com