فروش سمند LX در البرز مدل 1391

کارکرد : 107,000 کیلومتر قیمت : 67,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
14,600 کیلومتر
قیمت
44,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
24,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

یزد - 9 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

کهگیلویه و بویراحمد - 3 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir