فروش پراید 131SE در کرمانشاه مدل 1398

پراید، 131SE، 1398

کرمانشاه

کارکرد : 6,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
17,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1392

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
42,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
18,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

گیلان - 4 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
17,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir