فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2012

کارکرد : 71,457 کیلومتر قیمت : 230,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

مرکزی - 9 ماه پیش

کارکرد
48,600 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
41,500 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
246,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
317,000,000
منبع آگهی
otex.ir