فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2012

کارکرد : 71,457 کیلومتر قیمت : 230,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

همدان - 3 هفته پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
136,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

مازندران - 1 هفته پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir