فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2012

کارکرد : 71,457 کیلومتر قیمت : 230,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

ایلام - 3 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

مرکزی - 1 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir