فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2012

کارکرد : 71,457 کیلومتر قیمت : 230,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

همدان - 7 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

مرکزی - 6 ماه پیش

کارکرد
48,600 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

یزد - 6 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com