فروش هیوندای النترا در کردستان مدل 2014

کارکرد : 97,000 کیلومتر قیمت : 400,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
475,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

گیلان - 6 ماه پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir