فروش پراید 131SE در فارس مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 65,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
29,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
18,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1393

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1398

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,100,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1398

همدان - 5 ماه پیش

کارکرد
1,800 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,750,000
منبع آگهی
Rekab.ir